Про журнал

Cпеціалізований науково-практичний рецензований журнал, висвітлює актуальні проблеми ургентної та планової хірургії, сучасні аспекти серцево-судинної відновної і пластичної хірургії, застосування малоінвазивних технологій в абдомінальній хірургії, ключові питання антибіотикотерапії

Заснований у 2001 році

-


Головний редактор:
Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Асоціація хірургів-гепатологів України, ГО «Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва» (cardiokiev.org), ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №21731-11631ПР від 21.12.2015 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

Мова видання: українська, англійська.

Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в журналі «Хірургія України», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1818-5398 (Print), 2521-697X (Online).

DOI: 10.30978/SU.

Сайт: surgukraine.co.ua

-

Поточний номер

№ 2 (2018)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2018-07-13

Стандарти діагностики та лікування

Оригінальні дослідження

Переглянути всі випуски